Gạo thơm ST24 được chứng nhận hữu cơ năm thứ 2

Gạo thơm ST24 được chứng nhận hữu cơ năm thứ 2

Liên hệ
Sau rất nhiều sự cố gắng doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận năm thứ 2 cho sản phẩm gạo thơm ST24 hữu cơ